Een club met allure toont zijn klauwen _____ VZW | BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’s - CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT | ASBL Maatschappelijke zetel: Leugstraat 103 - 2630 AARTSELAAR Ondernemingsnummer: 0887.617.603 RPR: ANTWERPEN  peugeotclubbelgium.be VZW | BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’s - CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT | ASBL Maatschappelijke zetel: Leugstraat 103 - 2630 AARTSELAAR Ondernemingsnummer: 0887.617.603 RPR: ANTWERPEN  peugeotclubbelgium.be Design by             © 2024
© vzw | BCOP - CBAP | asbl
CHARTER RESPECTVOL OMGAAN MET ELKAAR – NORMEN EN WAARDEN vzw | BCOP-CBAP| asbl of Peugeot Club Belgium is een vereniging die open en tolerant in de wereld staat. We verwelkomen graag iedereen in onze vereniging en maken graag van ieder evenement een feest, dat kan enkel als iedereen er mee over waakt dat we respectvol met elkaar omgaan. Op beurzen, rondritten, vergaderingen of andere evenementen, geldt een nultolerantie voor elke vorm van intimidatie, waaronder, maar niet beperkt tot: ● stalking ● intimidatie ● beledigende opmerkingen ● fysieke aanval en/of geweld ● ongepaste fotografie of opnames ● ongepast fysiek contact ● ongewenste lichamelijke aandacht In relatie tot, maar niet beperkt tot: ● kleur ● nationaliteit ● geslacht / gender ● seksuele geaardheid ● leeftijd ● lichaamsgrootte ● beperkingen ● uiterlijk ● godsdienst … Bij kennisname van ongepast gedrag zal het bestuursorgaan zich verplichten onmiddellijk actie te ondernemen in elke vorm die zij passend acht. Het bestuursorgaan kan aan een lid tevens een onmiddellijke schorsing opleggen in afwachting van de beslissing tot beëindiging van lidmaatschap door de Algemene Vergadering. Deze policy geldt naar vermelding van de artikels 6 B en 8 van de statuten voor iedereen die in de clubwerking betrokken is: waaronder de toegetreden en effectieve leden, alsook de bestuursleden zelf, bezoekers, medewerkers, standhouders, gasten, pers, artiesten… Iedereen die deel uitmaakt van vzw | BCOP-CBAP| asbl of Peugeot Club Belgium is onderworpen aan ons anti-intimidatiebeleid en wordt aan dezelfde normen gehouden. Wie zich bedreigd of ongepast benaderd voelt, of dit ziet gebeuren bij anderen, contacteer dan meteen een bestuurslid/medewerker. Indien nodig, zal contact opgenomen worden met de politie, kan het slachtoffer door ons begeleid worden, en/of een tijdelijk veilig onderkomen aangeboden worden. Bedankt om er mee voor te zorgen dat vzw | BCOP-CBAP| asbl of Peugeot Club Belgium voor iedereen een fijn samenzijn kan blijven.

Normen en waarden in de Club

Peugeot Club Belgium Peugeot Club Belgium