PEUGEOT CLUB BELGIUM is een merkclub. Wij staan open voor eigenaars en liefhebbers van PEUGEOT voertuigen, alsook voor houders van elk ander door PEUGEOT ontwikkeld voorwerp. Op 25 oktober 1979 was de officiële oprichting van de Club, ontstaan uit de passie voor oude PEUGEOT voertuigen. Zo werd uit een vriendenkring van een vijftal personen de huidige vereniging geboren te Waterloo. De Belgische Club voor Oude PEUGEOT’s of kortweg PEUGEOT CLUB BELGIUM, is een nationale club die het statuut van vereniging zonder winstoogmerk heeft. Momenteel telt onze vereniging ruim 300 lidgeld betalende leden, ongeveer 3.300 Facebookvrienden en 2.900 gebruikers van het Peugeotforum. Ga naar WELKOM en lees het voorwoord van de voorzitter. Le PEUGEOT CLUB BELGIUM est un club de marque. Nous sommes ouverts aux propriétaires et aux passionnés de véhicules PEUGEOT, ainsi qu'aux propriétaires de tout autre objet développé par PEUGEOT. C'est le 25 octobre 1979 qu'a été officiellement fondé le Club, né de la passion pour les vieux véhicules PEUGEOT. C'est ainsi que d'un cercle d'amis d'environ cinq personnes est née l'association actuelle à Waterloo. Le Club Belge des Anciennes Peugeot, ou PEUGEOT CLUB BELGIUM en abrégé, est un club national ayant le statut d'association sans but lucratif. Actuellement, notre association compte plus de 300 membres cotisants, environ 3.300 amis Facebook et 2.900 utilisateurs du forum Peugeot. Allez à la page ACCUEIL et lisez l'avant-propos du président.
Welkom Welkom Accueil Accueil
© vzw | BCOP - CBAP | asbl
VZW | BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’s - CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT | ASBL
peugeotclubbelgium.be
Maatschappelijke zetel - Siège social: Leugstraat 103 - 2630 AARTSELAAR Ondernemingsnummer - Numéro d’entreprise: 0887.617.603 RPR: ANTWERPEN - ANVERS
Design by             © 2023

Nous étions présent avec un

stand club exceptionel !

Wij waren aanwezig met een

uitzonderlijke clubstand !

Een club met allure toont zijn klauwen _____ Un club avec allure sort ses griffes ________________