Hartelijk welkom op de infopagina van de BCOP In   2014   vierden   wij   het   35-jarig   bestaan   van   onze vereniging.   Zij   heeft   als   doel   het   aanmoedigen   van   het behoud,   bewaren   en   restaureren   van   de   voertuigen van   het   fabrikaat   PEUGEOT,   evenals   het   bevorderen van   de   kennis   over   deze   voertuigen.   Hiertoe   zal   onze vereniging    de    personen    die    voor    deze    voertuigen werkelijk    belangstelling    hebben,    groeperen    en    hun belangen   verdedigen.   Zij   zal   tevens   het   opstellen   en het    verspreiden    van    documenten    met betrekking     tot     de     geschiedenis,     het gebruik,   de   techniek   en   alles   wat   op   deze voertuigen   kan   betrekking   hebben,   in   de breedste   zin   van   het   woord   bevorderen. Onze    jaarlijkse    agenda    is    steeds    goed gevuld:      gaande      van      beurzen      met clubstands,     verschillende     rondritten     in binnen-   en   buitenland,      ledenvergadering, ... Lid   zijn   van   de   club   heeft   ook   het   voordeel te    kunnen    genieten    van    een    voordelige oldtimerverzekering. De    Club    is    stichtend    lid    van    de    BFOV    (Belgische Federatie     voor     Oude     Voertuigen)     en     lid     van l’AVENTURE PEUGEOT. “Zonder   de   Club   zouden   wij   maar   gewone   bestuurders zijn   tussen   zo   vele   anderen   …   bij   Peugeot   zijn   we   meer dan dat!” Laurence en Jean-François Toussaint
Bienvenue sur la page info du CBAP En    2014    nous    avons    fêté    les    35    ans    de    notre association.     Le     but     de     notre     association     est d’encourager    la    sauvegarde,    la    préservation    et    la restauration    des    véhicules    de    la    marque    PEUGEOT, ainsi   que   de   promouvoir   les   connaissances   relatives   à ces   véhicules.   A   cette   fin,   l’association   regroupera   les personnes,   qui   marquent   un   intérêt   certain   pour   ces véhicules,   et   défendra   leurs   intérêts. Elle     encouragera     également     la rédaction     et     la     publication     de documents     concernant     l’histoire, l’utilisation   et   la   technique   de   ces véhicules,   ainsi   que   tout   ce   qui   les concerne,   dans   le   sens   le   plus   large de     cette     notion.     Notre     agenda annuel    est    toujours    bien    chargé: les   bourses   avec   les   stands   du   club, nos   randonnées   dans   le   pays   mais aussi   à   l’étranger,   les   réunions   des membres, ... Les      membres      du      club      ont l’avantage     de     bénéficier     d’une assurance    plus    avantageuse    pour leur ancêtre. Le   Club   est   membre   fondateur   de   la   FBVA   (Fédération Belge    des    Véhicules    Anciens)    et    est    membre    de l’AVENTURE PEUGEOT. “Sans    Club,    nous    serions    de    simples    conducteurs parmi d’autres, chez Peugeot ont est PLUS  que cela !” Laurence et Jean-François Toussaint
  vzw  BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S asbl      CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT
Welkom Bienvenue
vzw BCOP - CBAP asbl
Made by VAP ©2016-09
BCOP-CBAP