... Peugeot Club Belgium ...
De Peugeot Club De Peugeot Club
AANDACHT: AANGAANDE UW LIDMAATSCHAP PEUGEOT CLUB BELGIUM Het Clublidmaatschap loopt steeds van 01 januari tot 31 december, ongeacht de datum dat u tot de Club toetreedt!
voor ons klassiek overschrijvingsformulier > hier downloaden
LID WORDEN ? HOE ?
Weet dat u door lid te worden van de Club ook automatisch FULL CLUB MEMBER wordt van de BEHVA. Wil je alles omtrent de verzekering eerst nog eens goed nalezen? Klik dan hier.
PEUGEOT CLUB BELGIUM
vzw | BCOP - CBAP | asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM
Created by VAP © 2022-08
vzw | BCOP - CBAP | asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM Statiestraat 31 2547 LINT BANK: AXA IBAN: BE74 7512 0282 3707 BIC: AXABBE22
60€
45€
Hallo, Dit ter info: de lidkaarten voor onze nieuwe leden worden globaal aangemaakt, meestal is dit aan het begin van een trimester. Wees dus niet ongerust als u soms even dient te wachten!
Aan de Peugeot Club, Vriendschap is niet alleen praten, het is ook... handelen, gebaren van solidariteit en woorden van aanmoediging, geduld en vooral, vriendelijkheid. Dank u wel! Zonder jullie, zouden we alleen maar chauffeurs zijn onder alle anderen ... bij Peugeot zijn wij veel MEER dan dat! Laurence en Jean-François Toussaint
TARIEVEN CLUB LIDMAATSCHAP Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December -
STAP 1. Vul eerst het aanvraagformulier toetreding Club in en zend het ons onmiddellijk toe: per email, per post, … : PDF > hier downloaden WORD > hier downloaden Opmerking: uw handtekening is wettelijk noodzakelijk op dit aanvraagformulier, geen handtekening = geen inschrijving! STAP 2. Stort daarna je lidgeld (zie hierboven) op onze rekening via PC banking, smartphone, … als mededeling schrijft u enkel: “NIEUW LID + uw GSM of TELEFOONNUMMER”. STAP 3. Wil je ook een oldtimer of Yougtimer verzekering ? Wacht tot u van ons een bevestigingsemail krijgt met uw lidnummer club & Behva. Vul daarna het formulier aanvraag verzekering in en stuur het op naar één van de vermelde adressen: hier downloaden
Zelfs indien u het lidgeld reeds hebt betaald, kunnen wij u pas als lid inschrijven nadat wij het "aanvraagformulier tot toetreding" hebben ontvangen, dat daarenboven ondertekend moet zijn om geldig te zijn!
Ik word lid van PEUGEOT CLUB BELGIUM en betaal als lidgeld: (als u lid wordt tijdens het laatste trimester, dan betaalt u iets meer maar u bent wel lid tot het einde van het daaropvolgende jaar!)
vzw | BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S - CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT | asbl & PUGDRIVERS