... Peugeot Club Belgium ...
vzw | BCOP - CBAP | asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM
Created by VAP © 2023-01
Beste leden, 15 januari was de uiterste betaaldatum voor de hernieuwing van uw lidmaatschap. Hebt u het lidmaatschap nog niet vernieuwd? Doe het dan snel want binnen enkele dagen sluiten wij af en wordt u misschien geschrapt als lid bij de Peugeotclub en bij BEHVA! Probeer misschien onze QR- CODE.
Op 26/02/2023 heeft onze Algemene vergadering plaats, U vindt onze uitnodiging door op volgende link te klikken: https://magazine.peugeotclubbelgium.be/pdf/2023/attachments/nl/1.pdf Tevens wordt het Bestuursorgaan voor de volgende 4 jaar verkozen of herkozen. Indien u zich wil kandidaat stellen voor het Bestuursorgaan klik hier: https://magazine.peugeotclubbelgium.be/pdf/2023/attachments/nl/2.pdf Neem wel eerst kennis van onze statuten, klik op de link: https://bcop-cbap.be/pdf/statuten/StatutenWVV2019.pdf evenals naar het Intern Reglement: https://bcop-cbap.be/pdf/statuten/Intern%20Regl%20Interne%202019.pdf Misschien tot dan! .
De Peugeot Club De Peugeot Club