... Peugeot Club Belgium ...
vzw | BCOP - CBAP | asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM
Created by VAP © 2023-01

Digitalisering van ons magazine

Ook een oldtimerclub moet meegaan met zijn tijd… Daarom zal ons magazine vanaf 2021 volledig digitaal tot bij jullie komen. Het zal voor iedereen een aanpassing zijn, maar we zijn er van overtuigd dat jullie snel de vele voordelen zullen ontdekken. Je zult het magazine digitaal kunnen opslaan of indien je het toch liever op papier bewaart, dan zal er mogelijkheid zijn het boekje thuis geheel of gedeeltelijk af te drukken. Uiteraard blijven jullie ons magazine elke twee maanden ontvangen. Je zal hiervoor dan een e-mail krijgen met een link. Achteraf zal je het magazine ook steeds kunnen terugvinden op onze website in de rubriek magazines, zoals trouwens altijd al het geval is. Heel belangrijk is wel dat het e- mailadres dat we van jou hebben, correct is! Wanneer u van emailadres verandert, vergeet dit dan niet aan te passen in de databank. Ga hiervoor naar de website en klik op het tabblad 'mijn contactgegevens aanpassen'. Wanneer dit niet lukt, bel gerust of stuur een email om het te melden! Wil je onze digitale magazines ontdekken, neem dan een kijkje op magazine.peugeotclubbelgium.be !
De Peugeot Club De Peugeot Club