Voorwoord | FR
DOELSTELLING Wij   proberen   dus   in   de   eerste   plaats   vooral   een (h)echte   vriendenclub   te   zijn   waar   het   plezant   is elkaar    telkens    opnieuw    te    kunnen    ontmoeten tijdens    de    verschillende    clubevenementen.    Dit gaat       van       clubstands       op       de       gekende oldtimerbeurzen,   maandelijkse   rondritten   in   binnen- of   buitenland   welke   georganiseerd   wordendoor   onze enthousiaste   leden   of   door   het   Comité,   de   PUG-   en track     Days,     de     babbelavonden     en     de     jaarlijkse algemene   vergadering,   gezien   wij   het   statuut   van   een vzw hebben. Onze agenda is dus steeds goed gevuld. Nieuw       is dat     onze     vereniging     sinds     kort     open     staat     voor     alle Peugeotfanaten,   daarmee   bedoelen   wij   dat   iedereen   die   iets   met het             merk Peugeot    te    maken    heeft,    welkom    is    in    onze    club.    Dus    van    de P    e    u    g    e    o    t      oldtimerliefhebber   tot   de   bezitter   van   de   moderne   Rifter,   over   de   fiere houder    van    Peugeot koffie-   of   pepermolens,   fiets-   of   motorfietsbezitter   of   eender   welk   andere materiaalbezitter   van   het gekende   merk,   allen   zijn   welkom   in   onze   vereniging.   Samen   kunnen   wij   een opwaardering   geven   aan   het merkwaardige   patrimonium   dat   het   merk   in   de   loop   van   zijn   meer   dan   200 honderd jarig bestaan geproduceerd heeft. De   BCOP   kan   u   ook   helpen   bij   het   zoeken   naar   onderdelen   en   staat   u   bij   met   raad   en   daad,   daar   waar   dit   mogelijk is.   De   Club   is   stichtend   lid   van   de   Belgische   Federatie   voor   Oude   Voertuigen   (BFOV),   die   de   aangesloten   clubs   en hun leden informatie, hulp en bijstand biedt in hun gemeenschappelijke belangen. Als   clublid   van   de   BFOV,   genieten   onze   leden   van   aantrekkelijke   verzekering   en   takeltarieven.   Verder   zijn   we aangesloten    bij    l'Aventure    Peugeot.    Deze    vereniging,    die    door    de    familie    Peugeot    in    1982    werd    gesticht, overkoepelt wereldwijd alle Peugeot-oldtimerverenigingen. Hier   kunnen   we   belangrijke   documenten   aanvragen   en   bekomen   in   verband   met   uw   Peugeot-oldtimer,   en   sinds kort ook van nieuwe hermaakte PEUGEOT classic onderdelen . Frank De Reu Voorzitter
PEUGEOT CLUB BELGIUM
Created by VAP © 2018-10    Privacyverklaring BCOP Motion & Emotion Motion & Emotion Peugeot logo Peugeot logo
  vzw | BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S asbl   |   CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT & PUGDRIVERS
vzw BCOP - CBAP asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM
Allereerst hartelijk dank voor uw belangstelling tegenover de Club GESCHIEDENIS Op 25 oktober 1979 was de officiële oprichting van de Club, onstaan uit de passie voor oude PEUGEOT voertuigen. Zo werd uit een vriendenkring van een vijftal personen de huidige vereniging geboren te Waterloo. In 2019 zullen wij het 40-jarig bestaan van onze vereniging vieren. Momenteel zijn wij ook volop bezig met het organiseren van de IAPM 2019. (International Aventure Peugeot Meeting). De BCOP is een nationale club welke het statuut van vereniging zonder winstoogmerk heeft. De club is bijzonder begaan met zijn leden en streeft naar een (h)echte vriendenkring met ruime belangstelling voor al wat met Peugeot te maken heeft.
De BCOP De BCOP