De Peugeot Club De Peugeot Club
PEUGEOT CLUB BELGIUM
DOELSTELLING Wij   proberen   dus   in   de   eerste   plaats   vooral   een   (h)echte   vriendenclub   te   zijn   waar   het   plezant   is   elkaar   telkens opnieuw   te   kunnen   ontmoeten   tijdens   de   verschillende   clubevenementen.   Dit   gaat   van   clubstands   op   de   gekende oldtimerbeurzen,    maandelijkse    rondritten    in    binnen-    of    buitenland    welke    georganiseerd    wordendoor    onze enthousiaste   leden   of   door   het   Comité,   de   PUG-   en   track   Days,   de   babbelavonden   en   de   jaarlijkse   algemene vergadering, gezien wij het statuut van een vzw hebben. Onze agenda is dus steeds goed gevuld. Nieuw   is   dat   onze   vereniging   sinds   kort   open   staat   voor   alle   Peugeotfanaten,   daarmee   bedoelen   wij   dat   iedereen die   iets   met   het   merk   Peugeot   te   maken   heeft,   welkom   is   in   onze   club.   Dus   van   de   Peugeot   oldtimerliefhebber   tot de    bezitter    van    de    moderne    Rifter,    over    de    fiere    houder    van    Peugeot    koffie-    of    pepermolens,    fiets-    of motorfietsbezitter   of   eender   welk   andere   materiaalbezitter   van   het   gekende   merk,   allen   zijn   welkom   in   onze vereniging.   Samen   kunnen   wij   een   opwaardering   geven   aan   het   merkwaardige   patrimonium   dat   het   merk   in   de loop van zijn meer dan 200 honderd jarig bestaan geproduceerd heeft. De   BCOP   kan   u   ook   helpen   bij   het   zoeken   naar   onderdelen   en   staat   u   bij   met   raad   en   daad,   daar   waar   dit   mogelijk is.   De   Club   is   stichtend   lid   van   de   Belgische   Federatie   voor   Oude   Voertuigen   (BFOV),   die   de   aangesloten   clubs   en hun leden informatie, hulp en bijstand biedt in hun gemeenschappelijke belangen. Als   clublid   van   de   BFOV,   genieten   onze   leden   van   aantrekkelijke   verzekering   en   takeltarieven.   Verder   zijn   we aangesloten    bij    l'Aventure    Peugeot.    Deze    vereniging,    die    door    de    familie    Peugeot    in    1982    werd    gesticht, overkoepelt wereldwijd alle Peugeot-oldtimerverenigingen. Hier   kunnen   we   belangrijke   documenten   aanvragen   en   bekomen   in   verband   met   uw   Peugeot-oldtimer,   en   sinds kort ook van nieuwe hermaakte PEUGEOT classic onderdelen . Frank De Reu Voorzitter
Voorwoord | FR
vzw BCOP - CBAP asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM
Allereerst hartelijk dank voor uw belangstelling tegenover de Club GESCHIEDENIS Op 25 oktober 1979 was de officiële oprichting van de Club, onstaan uit de passie voor oude PEUGEOT voertuigen. Zo werd uit een vriendenkring van een vijftal personen de huidige vereniging geboren te Waterloo. In 2019 vieren wij het 40-jarig bestaan van onze vereniging. Van 3 tot 5 mei organiseerden wij de Internationale Aventure Peugeot Meeting (IAPM) te Houffalize. De BCOP is een nationale club welke het statuut van vereniging zonder winstoogmerk heeft. De club is bijzonder begaan met zijn leden en streeft naar een (h)echte vriendenkring met ruime belangstelling voor al wat met Peugeot te maken heeft.
  vzw |  BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S - CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT | asbl & PUGDRIVERS
ONZE NIEUWE KLEDINGLIJN VIDEOCLIP DANA WINNER MOTION & EMOTION
À tous les participants à l'IAPM 2019: Merci de votre présence ! Pour voir les photos, cliquez ici. Pour voir la vidéo, cliquez ici. *** An alle Teilnehmer der IAPM 2019: Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Um die Bilder zu sehen, klicken Sie hier. Um das Video zu sehen, klicken Sie hier. *** Aan al de deelnemers aan de IAPM 2019: Bedankt voor jullie komst! Om de foto's te zien, klik hier. Om de video te zien, klik hier. *** To all participants at IAPM 2019: Thank you for attending! To see the pictures, click here. To see the video, click here.