Historiek | FR
Meer als geen ander, is de firma Peugeot een zeer oud familiebedrijf, waarvan de wortels teruggaan tot in de regeerperiode van koning Lodewijk XIV. De eerste persoon met de naam Peugeot die men kent, is de genaamde Jean-Jacques, geboren in 1699. Hij werd molenaar in 1725, hetzij een tiental jaren na de dood van koning Lodewijk XIV. De molen van Jean-Jacques Peugeot stond langsheen de Gland, een kleine zijrivier van de Doubs. Wanneer hij vroegtijdig in 1741stierf, liet Jean-Jacques één zoon na, de genaamde Jean-Pierre (1734-1814), doch hij was zeer jong en hierdoor erfde hij de molen niet. De molen kwam toe aan een zekere Jean-Georges, broer van Jean-Jacques, die nog zeker 50 jaar lang verder graan maalde, t.t.z. tot aan de Franse Revolutie. In 1793, liet Jean-Georges een andere molen bijbouwen, beter gelegen in Sous-Cratet, aan het uiteinde van het dorp Hérimontcourt. Het was deze molen die aan de basis lag van de industriële activiteiten van de familie Peugeot. Laat ons even terugkeren naar Jean-Pierre, die op 7-jarige leeftijd zijn vader verloor. Gezien hij de molen niet erfde, diende hij zijn toevlucht te nemen in de textielnijverheid. Hij werd verver-wever in het jaar 1760, na verschillende andere ondernemingen te hebben opgestart, zoals een olie-, een linnenmolen- en een maaidorserbedrijf. Al deze ondernemingen vonden hun ontstaan in Hérimoncourt, dorpje waar hij zelf het burgemeesterschap van verwierf. Hij stierf in 1814 op 80-jarige leeftijd, afstandsjaar van keizer Napoleon I. Alvorens te sterven kan Jean-Pierre Peugeot zich nog onderscheiden door de nieuwe richting te bepalen, dewelke zijn opvolgers zullen nemen. Vanaf 1810 zullen zijn twee zonen, ook een Jean-Pierre (1768-1852) en Jean-Frédéric (1770-1822), hun industriële Peugeot-site openen wanneer zij besloten de oude molen van Sous-Cratet om te vormen tot een staalbedrijf. Ze waren toen respectievelijk 42 en 40 jaar oud. Jean-Frédéric stierf zeer jong, in 1822. Jean-Pierre daarentegen werd 84 jaar oud! Wanneer hij in 1852 stierf, liet ook hij twee zonen achter: Jules (1811-1889) en Emile ( 1815-1874), die ook elk één opvolger hadden. Het betrof: Eugène geboren in 1844 en Armand geboren in 1849. Het was Armand die interesse toonde voor de eerste "paardenkracht zonder paarden". Van generatie tot generatie, ontwikkelden en vermenigvuldigden zich de Peugeotfabrieken. In 1832 werd het bedrijf Peugeot & Oudste Gebroers opgericht en het jaar daarop begon men aan de opbouw van de fabriek Terre-Blanche, gelegen naast de ijzergieterij van Sous-Cratet. In 1846 stichtten de gebroers Jules en Emile een bedrijf te Valentigney. Voor deze verwezenlijking verenigden zij zich gedurende 5 jaar met de familie Japy (uurwerkmakers)), waarna zij ten volle eigenaar werden van het bedrijf in Valentigney en waarbij het bedrijf "Peugeot Frères" opricht werd. De producten van de familie Peugeot waren zeer uiteenlopend, doch ze waren allen op het staal gebaseerd: bandzagen, veren, baleinen voor corsetten, schrijnwerkers- en timmermansmateriaal, monturen voor regenschermen... In 1850 startte Peugeot met het maken van hun fameuze koffiemolens, waarna zij zich vanaf 1857 toelegden op de enorme markt der haren stoffen, waarvan de mode 5 jaar eerder was ontstaan, in navolging van het Tweede Keizerrijk. Om de enorme hoepels te maken die moesten dienen als armatuur voor de stoffen, moesten Jules en Emile Peugeot uitbreiden en gebruik maken van de molen van Béaulieu, gelegen naast Valentigney. Zij vormden de molen om tot een fabriek, die zich specialiseerde in het vervaardigen van haren stoffen. Deze fabriek stopte haar activiteiten in 1877, na het verdwijnen of uit de mode geraken van de haren stoffen. Intussentijd, in 1864, had de andere tak van de familie (de nakomelingen van Jean-Frédéric), de molen in Sous-Cratet opnieuw verkocht aan de familie Japy, de uurwerkmakers. Deze vormden de molen opnieuw om, ditmaal tot een bedrijf dat moest dienen om koper te bewerken, teneinde de nodige stukken voor hun uurwerken te kunnen vervaardigen. De zonen van Jean-Frédéric ontplooiden zich meer dan de zonen van de broer Jean-Pierre. Sommigen van hen hebben het staalbedrijf in Sous-Cratet verdergezet, anderen hebben zich verder ontplooid in het vervaardigen van accessoires voor het weefgetouw, een andere werd landbouwer te Belchamp. Wat Jules en Emile, de nakomelingen van Jean-Pierre betrof, hadden zij het voordeel over een grotere, meer homogene en krachtiger productiegroep te beschikken, door het bezit van de fabrieken in Terre- Blanche, Valentigney en Beaulieu. Het zijn precies deze drie fabrieken die rond 1880 als eersten in Frankrijk, over de pas uitgevonden telefoon konden beschikken. In 1869 begon men in de fabriek van Terre-Blanche met het ontwikkelen van mechanische scheermachines voor de schapen, en vanaf 1878 overspoelde Peugeot de Franse en de buitenlandse markten met stalen rieken of gaffels, ter vervanging van de houten exemplaren die tot dan toe door de boeren werden gebruikt. In het jaar 1885, onder impuls van Armand, de zoon van Emile, had de firma Peugeot Frères, de beslissing genomen over te gaan tot het produceren van fietsen in serie. De fiets was reeds een tijd gekend, doch nog niet in algemeen gebruik. Daarom werd de fabriek in Beaulieu in 1887 weerom geheel heringericht, waarop de productie van de tweewieler in het jaar 1888 kon starten. De fiets werd eerst slecht onthaald door de bevolking, maar later kende hij een groot succes. Zoals ook voor de haren stoffen, had Peugeot het geluk op het geschikte ogenblik tot de productie over te gaan van een artikel dat een enorme handelsbloei kende. Ongeveer rond dezelfde tijd maakte Peugeot ook een andere goede keuze, door zich in het grote avontuur te storten ... dat van de Automobiel. Om zijn droom te verwezenlijken richtte Armand Peugeot zich tot Amédée Bollée & Zonen. Deze zijn gekend om hun enorme stoommachines, waaronder " l' Obéissante" (de gehoorzame), 1873, "Mancelle" 1878 en "la Rapide" 1881. De zoon, Amédée Bollée (1867-1926), was pas 18 jaar oud toen hij zijn eerste op stoom aangedreven tweepersoonswagen assembleerde. Het tuig woog 750 kg. en kon een snelheid van 35 km/uur halen. Door zijn lichtgewicht, raakte Armand Peugeot geïnteresseerd in het voertuig en konden de handelsbetrekkingen met Bollée beginnen. Zonder gevolg echter, want twee jaar later, ging Armand scheep met Léon Serpollet ter vervaardiging van een driewieler op stoom, welke men mocht beschouwen als zijnde de eerste PEUGEOT.
PEUGEOT CLUB BELGIUM
vzw BCOP - CBAP asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM
  vzw |  BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S - CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT | asbl & PUGDRIVERS
De vzw BCOP De vzw BCOP