35 jaar Belgische Club voor Oude Peugeot's Zondag   12   oktober   2014   was   een   grote   dag   voor   de   BCOP.   Die   dag   had   de   viering   plaats   van   het   35-jarige bestaan van de Club. Om   het   feest   een   extra   dimensie   te   geven   werd besloten   om   samen   te   komen   aan   de   voet   van de   Leeuw   van   Waterloo,   plaats   waar   35   jaar geleden    inderdaad    een    vijftal    gepassioneerde Peugeot   liefhebbers   waren   bijeen   gekomen   om van    gedachten    te    wisselen    over    hun    'oude' Peugeot's.   Tijdens   die   samenkomst   werden   er plannen   gesmeed   om   een   clubje   op   te   richten. En   niet   veel   later   is   er   inderdaad   een   Club   uit ontstaan:     de     Belgische     Club     voor     Oude Peugeot's. De     Belgische     Club     voor     Oude     Peugeot's, afgekort     BCOP,     is     intussen     een     nationale tweetalige    club    en    de    enige    Peugeotclub    in België,    die    overigens    alle    modellen    van    het merk    toelaat.    De    club    heeft    het    statuut    van vereniging   zonder   winstoogmerk   en   is   bijzonder begaan   met   zijn   leden.   Zij   streeft   naar   een   (h)echte   vriendenkring   met   ruime   belangstelling   voor   oude Peugeot's. Zondag   zijn   een   zestigtal   personen   met   een   25tal   oude   Peugeotvoertuigen   afgezakt   naar   Waterloo.   Er   werd voorzien   in   een   lekker   ontbijt   en   daarna   werd   een   70   km   lange   tocht   door   de   Brabantse   provincies   (Vlaams en   Waals   Brabant)   aangevat.   De   zon   was   opmerkelijk   genoeg   ook   van   de   partij,   wat   die   dag   extra   in   de   verf zette na het slechte weer van zaterdag. Onder   de   aanwezige   leden   waren   enkele   bijzondere   leden   uitgenodigd.   Het   zijn   de   leden   die   er   sinds   het beginjaar   1979   bijwaren   en   vandaag   nog   steeds   lid   zijn   van   de   Club.   Ook   het   enige   nog   aanwezige   mede stichtende   lid,   Paul   Debert   was   van   de   partij.   Paul   is   nog   steeds   in   het   bezit   van   zijn   prachtige   12   cv   type   SIX uit   1929,   maar   vandaag   is   hij   om   gezondheidsredenen   met   zijn   moderne   203   cabrio   uit   1956   gekomen. Gezien   Paul   dus   momenteel   met   zijn   gezondheid   sukkelt,   werd   besloten   om   na   het   ontbijt   onmiddellijk   over te   gaan   tot   de   uitreiking   van   de   titel   van   ERE-LID   welke   hem   eerder   bij   Notulen   door   de   Raad   van   Bestuur werd   toegekend.   Ook   nog   drie   andere   leden   zullen   die   dag   de   prijs   van   ERE-LID   toegekend   krijgen,   terwijl één persoon de titel van ERE-VOORZITTER zal mogen in ontvangst nemen. Onder   een   stralende   zon   vertrok   de   processie   van   Oude   Peugeot's   omstreeks   10.30   uur   richting   Waterloo. Van   hieruit   vervolgden   wij   onze   weg   over   de   mooie   landelijke   Brabantse   wegen,   welke   door   de   stortregens van   zaterdag   soms   met   diepe   plassen   waren   bedekt   en   sommigen   deed   vrezen   er   met   hun   oldtimer   niet   te zullen doorgeraken. Na   de   prachtige   rondrit   werden   wij   omstreeks   13.00   uur ontvangen    in    het    feestelijke    “Krekelhof”    te    Gooik,    waar iedereen   na   het   aperitief   kon   genieten   van   een   onnoemelijk lekker diner. In   de   latere   namiddag   gaf   lid   Thomas   Nowé   ons   zowel   in   het Nederlands   als   onberispelijke   Frans   een   opmerkelijk   verhaal over    de    evolutie    van    de    vereniging    in    de    loop    van    de beginjaren.   Ook   toonde   Thomas   ons   de   eerste   cover   van   het toenmalige    maandblad.    Ook    Marcel    De    Reu    werd    door Thomas    Nowé    geprezen    voor    zijn    jarenlange    inzet    als voorzitter   van   de   Club.   Zonder   Marcel   was   de   Club   nooit geworden wat zij vandaag is! Daarna   werden   de   aanwezige   heren   Marcel   De   Reu,   Albert   Puers,   Thomas   Nowé   respectievelijk   hun   diploma van   ERE-VOORZITTER   en   ERE-LID   uitgereikt   door   de   leden   van   de   Raad   van   Bestuur,   samen   met   een gedenkplaat op naam. Voor de aanwezige partners werd een prachtig boeket witte rozen voorzien. Ook   alle   andere   aanwezige   dames   werd   op   het   einde   van   de   dag   een   mooie   witte   roos   aangeboden   vanwege het Clubbestuur, terwijl de mannen een sticker van 35 jaar Club mochten in ontvangst nemen. Op voor nog eens 35 bijkomende jaren? …........... Paul lid RvB.
35 jaar BCOP | FR
PEUGEOT CLUB BELGIUM
Created by VAP © 2018-10    Privacyverklaring BCOP
  vzw | BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S asbl   |   CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT & PUGDRIVERS
vzw BCOP - CBAP asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM
De BCOP De BCOP